HISTORIE

Overgaard Gods er bygget i midten af 1500 tallet. Men selvom vi dermed kan fremvise et godt stykke danmarkshistorie med bl.a. vores flotte slotsbygning, er vi også et moderne landbrug, som med stor viden og mange års erfaring, er en væsentlig samarbejdspartner til landbruget i hele Danmark.

Ønsker du at vide mere kan du kontakte Claus Bergren på tlf. 86470333

Er der spøgelser på Overgaard Gods - vurder selv Klik herOVERGAARD GODS - HISTORIE

Godset blev bygget i 1545-47 af adelsmanden og rigsråden Jørgen Lykke, der blev kaldt »Danmarks Sidste Ridder«. Slægten Lykke besad godset indtil 1661, hvor det blev købt af generalløjtnant Friederich von Arenstorff, hvis efterkommere først skilte sig af med Overgaard Gods i 1910. Her solgte slægten Arenstorff godset til hofjægermester Adolf Frederik Holten Castenschiold, der underkastede Overgaard en gennemgribende og tiltrængt renovering.

Godset er omgivet af en større park, hvor bl.a. H.C. Andersen og Gustav Weid skrev nogle af sine eventyr i det lille charmerende thehus.

Fra 1938-1981 blev Overgaard Gods ejet af den kendte modstandsmand Flemming Juncker. Han udvidede godsets jorder med ca. 1.000 hektar gennem landvindinger, dels fra Mariager Fjord, dels fra Kattegat.

Peter Andersen, der overtog godset i 1984, har siden løbende renoveret og moderniseret godset til dets nuværende niveau.
 

BIBLIOTEKET

Biblioteket på Overgaard Gods er enestående i Danmark og er i dag fredet. Selve biblioteksrummet blev indrettet i ca. 1730 af hofsnedkermester Mathias Ortmann.

De mere end 1.000 bøger er under tilsyn af Det Kongelige Videnskabernes Selskab. Bogsamlingen indeholder blandt andet et eksemplar af Valdemar Sejrs Jyske Lov, der stammer fra 1548. Selve loven blev stad-fæstet i 1241.

Biblioteket har også et gammelt Danmarks-kort fra 1601, som indeholder en samling søkort, hvor landsdelene ikke ligger i den gængse retning, men vandret. Så vidt vides findes der kun dette ene eksemplar.
 

GALLERI

Mens selve produktionen på Overgaard Gods i høj grad er fulgt med tiden, har hoved-bygningen beholdt historiens vingesus og gemt på sine skatte; især i galleriet og biblioteket.

Det imponerende galleri værner om mange værdifulde malerier af godsets tidligere ejere og deres familier. Derfor blev der allerede i 1910 tinglyst en deklaration, der forbyder, at man fjerner et nærmere beskrevet antal malerier. Det mest kendte af disse malerier er billedet af Christence Lykke. Maleriet regnes for at være et hovedværk i det 17. århund-redes danske kunst og menes at være malet af den nederlandske maler Abraham Wuchters.
 
Overgaard Gods A/S • Overgårdsvej 28 • 8970 Havndal • Tel.: 86 47 03 33 • Fax: 87 67 57 40

Brug af cookies
Hjemmesiden bruger cookies.

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere og hjælper os med at levere vores tjenester. De oplyser hvordan du bruger vores hjemmeside og hjælper os med at forbedre din og andres oplevelse af hjemmesiden.

Klikker du videre på hjemmesiden, accepterer du vores brug af cookies.

Ønsker du at slette cookies kan der findes vejledninger på Google, se mere her.

OK, forstået!